Daniel Henningsson

Daniel Henningsson föddes 1984 och växte upp i Frödinge, ett litet samhälle 1 mil utanför Vimmerby. Hans intresse för hantverk startade i tidig ålder i hans morfars snickarverkstad.

Med åren växte intresset och detta ledde till att han år 2006 började på linjen slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet. Under denna tid fick han tillfälla att prova att uttrycka sig i många material och tekniker.

Efter den treåriga kandidatutbildningen (2006-2009) startade Daniel, tillsammans med två andra från linjen, Anderska Konsthantverk som är beläget i Gamla Linköping. Han har sedan dess arbetat med konsthantverk på heltid. På Anderska Konsthantverk har Daniel både sin verkstad och en butiksdel där han säljer sitt konsthantverk.

Till en början höll Daniel främst på med trä, men under utbildningen blev han intresserad av traditionell gjutning i sandformar. Idag arbetar han till stor del med trådslöjd och då inte med den traditionella luffarslöjden utan i en mer moder konstnärlig form.

Det finns viktiga delar i hantverket som Daniel anser borde intressera en bred allmänhet, miljövänlighet och kvalitet, bland annat. Detta är två viktiga delar som han tror bidrar till att populariteten och intresset för hantverksprodukter ökar. Daniel tror att det finns kunder som är beredda att betala priset för kvalitetshantverk. Med hans skapande vill han bidra till hantverkets utveckling och förnyelse.

Virumälgen

På förfrågan av Virum Älgpark tog jag på mig uppdraget att utarbeta parkens logotyp och signaturprodukt. Resultatet av detta arbete blev Virumälgen, en älg täljd i lind, där jag står för hela tillverkningsprocessen.
Virumälgen är, med sin korta kropp, sitt stora huvud och sina överdimensionerade horn, min personliga tolkning av hur en älg helst vill gestaltas.
Den här specialformgivna älgen hittar du igen annanstans än på Virum Älgpark.Mitt senaste jobb i Virum förutom att jag hela tiden tillverkar Virumälgar är ÄLGEN ALFRED. En liggande älgtjur i naturlig storlek gjord med motorsåg ur två stora ekstockar.

www.danielhenningsson.se
www.anderskakonsthantverk.n.nu


Daniel Henningsson
Formgivare och tillverkare